top of page

Gespecialiseerde Dagbesteding

Gespecialiseerde dagbesteding is er voor mensen  met een diagnose in ASS en met een dubbele diagnostiek: bijvoorbeeld, AD(H)D, angstklachten, OCD (obsessieve compulsieve dwangstoornis: dwanggedachten en/of dwanghandelingen), depressiviteit, een vorm van verslaving.

De inzet van dagbesteding heeft als doel om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen, behouden of te compenseren. Om cliënten te activeren en te ondersteunen in het behalen van gestelde doelen. Om vaardigheden in te laten slijten en te onderhouden. Om een betere kwaliteit en balans in het leven van client te realiseren en te behouden. Om helderheid te geven in hoe ASS een rol speelt in relatie tot de aanvullende diagnostiek met hierin handvatten voor cliënten op maat.

Voorafgaand aan het opstarten van de dagbesteding zijn er een aantal oriënterende gesprekken. Gedurende deze gesprekken kijk ik hoe ASS van invloed is op de aanvullende diagnostiek en wat de inzet van dagbesteding kan betekenen voor cliënt. De vorm van dagbesteding is afhankelijk van de interesses van cliënt. Om succesvol een traject van dagbesteding in te gaan, kan dit betekenen dat het op zoek gaan naar de invulling en locatie onderdeel is van de oriënterende fase.

Aansluitend en voor aanvang van de dagbesteding schrijf ik een zorgplan waarin de huidige situatie staat beschreven, de zorgvraag in ASS en hoe de aanvullende diagnostiek hier een rol in speelt, de inzet van begeleiding en de doelen waaraan aandacht wordt gegeven gedurende de dagbesteding met aansluitend hierin de gewenste resultaten.

 

 Financiering      WMO of PGB

bottom of page