top of page

'Wonder, An Infinite Together'

A rendez-vous of different animals, who are together for their logical reasons at that moment. Not so much for the spectator, who remains somewhat amazed at the special gathering of that moment. The animals themselves react differently: surprised, annoyed, totally uninterested or just somewhat agitated by the exposure. We are equally part of their moment of being together, desired or undesirable. We take a look into their world which, regardless of the diversity of the meeting, is completely in harmony.

Een rendez-vous van uiteenlopende dieren, die om voor hun logische redenen samenzijn op dat moment. Niet zozeer voor de toeschouwer, die blijft enigszins in verwondering van het bijzondere samenzijn van dat moment. De dieren zelf reageren verschillend: verrast, geïrriteerd, totaal ongeïnteresseerd of juist enigszins geagiteerd door de exposure. Wij zijn even deelgenoot van hun moment van samenzijn, gewenst of ongewenst. Wij nemen een kijkje in hun wereld die, ongeacht de diversiteit van de ontmoeting, geheel in harmonie is.

bottom of page